Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

CryoHub е проект, финансиран от Европейския съюз, с цел да се разработи и изследва потенциалът на криогенното съхранение на енергия в промишлени хладилници и хранителни предприятия, оборудвани с хладилни съоръжения. Иновативната технология CryoHub се основава на акумулирането на възобновяема енергия като втечнен криогенен газ, използван за частично покриване на студопотребността на хладилните съоръжения, както и за генериране на електроенергия, която се изразходва на място или захранва електроснабдителната система в периоди на пиково потребление.

Разработване на криогенно съхранение на енергия в промишлени хладилници.

Интерактивен хъб, интегриращ възобновяема енергия в хладилните хранилища на храни и подобряващ устойчивото развитие на електрическата мрежа.

Новини

Dohmeyer is joining the CryoHub team

16 юли 2019

Dohmeyer will complete the final integration and process design and to build and install the demonstrator.

100% RHC - deadline for abstracts extended

12 юли 2019

The deadline for abstracts for 100% RHC has been extended.

Call for Abstacts for the 15th IIR Cryogenics Conference and Exhibition

29 август 2018

Calls for abstracts now open.

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems