Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

Разработване на криогенно съхранение на енергия в промишлени хладилници.

Интерактивен хъб, интегриращ възобновяема енергия в хладилните хранилища на храни и подобряващ устойчивото развитие на електрическата мрежа.

CryoHub е проект, финансиран от Европейския съюз, с цел да се разработи и изследва потенциалът на криогенното съхранение на енергия в промишлени хладилници и хранителни предприятия, оборудвани с хладилни съоръжения. Иновативната технология CryoHub се основава на акумулирането на възобновяема енергия като втечнен криогенен газ, използван за частично покриване на студопотребността на хладилните съоръжения, както и за генериране на електроенергия, която се изразходва на място или захранва електроснабдителната система в периоди на пиково потребление.

Новини

Frigologix joins the CryoHub team

Frigologix joins the CryoHub team to help promote break-through environmental technologies

Прояви

ICEC27 – ICMC 2018 is taking place from 3 to 7 September 2018 in Oxford. Научете повече

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems