Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

Прояви

28 октомври 2019 Original Sokos Hotel Presidentti Helsinki Finland More
 
 
 

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems