Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

Прояви

31 август 2020 Hangzhou China 28th International Cryogenic Engineering Conference More
19 септември 2020 Sozopol Sozopol Bulgaria The conference is organized by the Faculty of Power Engineering and Power Machines at the Technical University - Sofia. More
 
 
 

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems