Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

Прояви

1 юли 2020 Pamplona Pamplona Spain CryoHub will be hosting a workshop at CYTEF More
31 август 2020 Hangzhou China 28th International Cryogenic Engineering Conference More
 
 
 

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems