Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

Прояви

24 август 2019 - 30 август 2019 Montreal - Canada Научете повече
9 септември 2019 - 13 септември 2019 Marseille 36th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Научете повече
 
 
 

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems