Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

WindEurope Conference & Exhibition

вторник 2 април 2019

WindEurope wll be showcasing the achievements of wind power which is now the fastest growing energy source in the world. Featuring over 400 exhibitors and over 8,000 industry insiders, this will be the ideal platform to discuss the latest innovation and exchange on the future of the rapidly expanding sector.

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems