Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

ICR2019 – 25th IIR International Congress of Refrigeration

събота 24 август 2019 - петък 30 август 2019

Научете повече http://www.icr2019.org
 

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems