Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

LSBU’s Sustainability and Climate Action Event Series 2020

понеделник 22 юни 2020

LSBULSBU is hosting a series of events on Sustainability and Climate Action with the first event, running from 22 - 26 June focusing on Climate, Carbon, Energy and Resources.

LSBU's own leaders and experts in these fields, along with a host of external influential professionals, will showcase their work, experience and expertise in these fields as they demonstrate their commitment to tackling the major issues in sustainability and climate change.

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems