Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

CryoHub Workshop at CYTEF

сряда 1 юли 2020

CryoHub will be a workshop at CYTEF which will be focusing on several topics including:

  • cooling systemps and heat pumps
  • air-conditioning
  • food processing and preservation
  • energy efficiency and renewable energies
  • teaching

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems